Archive for October 2nd, 2014

 • จับตา สนช.สายการศึกษาเสนอตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดี “นิด้า” เผยเหตุเพราะที่ผ่านมานักการเมืองที่มาเป็น รมว.ให้ความสำคัญกับงานด้านอุดมศึกษาน้อยมาก ทำให้การปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยไม่ไปถึงไหน มีคำถามถึงเรื่องคุณภาพ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ชี้ควรเร่งปรับการบริหารจัดการ เน้นสร้างเด็ก-งานวิจัยสำคัญพัฒนาประเทศ ผ่านวาระ 3 แล้ว สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2558 […]

  ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ผลประโยชน์เพื่อใคร?

  จับตา สนช.สายการศึกษาเสนอตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดี “นิด้า” เผยเหตุเพราะที่ผ่านมานักการเมืองที่มาเป็น รมว.ให้ความสำคัญกับงานด้านอุดมศึกษาน้อยมาก ทำให้การปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยไม่ไปถึงไหน มีคำถามถึงเรื่องคุณภาพ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ชี้ควรเร่งปรับการบริหารจัดการ เน้นสร้างเด็ก-งานวิจัยสำคัญพัฒนาประเทศ ผ่านวาระ 3 แล้ว สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2558 […]

  Continue Reading...

 • เสมา 2 เดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เผยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่มีใครร้องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเลย จี้ สกอ.เร่งสะสางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย วันนี้ (1 ต.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย […]

  “กฤษณพงศ์” จี้ สกอ.สางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย?

  เสมา 2 เดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เผยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่มีใครร้องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเลย จี้ สกอ.เร่งสะสางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย วันนี้ (1 ต.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย […]

  Continue Reading...

 • อาจารย์ชนะชัย บุญเพิ่ม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏอุดรธานี พนง.มหาวิทยาลัย  วอนผู้บริหารปฏิบัติตามตามมติ ครม.  7 พ.ค.56  ปรับเงินเดือนพนักงานฯเก่าเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี  หลังพบกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็กยังเพิกเฉย ตามที่มีกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์  […]

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา วอน รมว.ศธ คนใหม่ ดูแล พนง.มหาวิทยาลัย ต่อเนื่อง

  อาจารย์ชนะชัย บุญเพิ่ม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏอุดรธานี พนง.มหาวิทยาลัย  วอนผู้บริหารปฏิบัติตามตามมติ ครม.  7 พ.ค.56  ปรับเงินเดือนพนักงานฯเก่าเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี  หลังพบกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็กยังเพิกเฉย ตามที่มีกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์  […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

  1 ตุลาคม วันพนักงานมหาวิทยาลัย

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

  Continue Reading...