Archive for October 3rd, 2014

  • เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

    เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานชุดใหม่

    เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

    Continue Reading...