ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่

img_141ff39a979fff5323e43d4bffae1e94

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กล่าวว่า “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านบุคคลของมหาวิทยาลัย ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในองค์กร ให้คนในองค์กรเกิดความผูกพัน และทำงานเพื่อองค์กรอย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย”

 

ข่าวโดย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website http://u-staff.kku.ac.th/

Facebook ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/groups/132738736805155/

img_9f0a179f729e88f78885e7546eb7064f