ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

img_ffc452eceed1bf85f703b66d44b89790

ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ ในโอกาสนี้ด้วย

 

ข่าวโดย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website http://u-staff.kku.ac.th/

Facebook ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/groups/132738736805155/

img_5fe6beb135c1cefe1aef2a41dfb663c6