ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดี ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

image 10

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้