เครือข่ายพนักงานในมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาครบ 1 ปี ย้ำจุดยืน “มุ่งพัฒนาการอุดมศึกษาไทย”

13643587401364358780l

ที่มา มติชนออนไลน์
:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364358740&grpid=03&catid&subcatid

เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ThaiPBS ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมงานอย่างคับคั่ง

ร.ศ.นท.ดร. สุมิตร สุวรรณ  ผู้ประสานงานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  กล่าวว่า  “  จากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา จาก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2542 มาจนถึงปัจจุบัน  ปรากฏความเหลื่อมล้ำในการบริหารจัดการ  อีกทั้ง 13 ปีที่ผ่านมายังไม่มีกฏหมายที่ชัดเจนมารองรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่งและในอนาคตยังเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้าราชการจะทะยอยเกษียนอายุราชการไป

อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน จนกระทั่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หันมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ขณะนี้ ผู้บริหารหลายมหาวิทยาลัยเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเริ่มปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดีขึ้น  แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ป้องกันการกลั่นแกล้ง และเพื่อศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ก็จะได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ซึ่งมีท่านมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และได้ให้เกียรติผู้แทนของเครือข่ายฯ เป็นอนุกรรมการในชุดนี้ 2 ท่าน

แม้เครือข่ายจะก่อตั้งมาเพียง 1 ปีเท่านั้น  แต่การดำเนินการดังกล่าวถือว่า มีความรวดเร็วและสง่างาม ปราศจากการใช้ความุรนแรงหรือก่อม็อบ  การมาสัมมนาทางวิชาการกันในครั้งนี้นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเหลื่อมล้ำในการบริหารบุคลากรและแนวทางแก้ไขของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังจะมุ่งประเด็นการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย เสรีภาพทางวิชาการ และการเป็นที่พึ่งของสังคมอีกด้วย”  ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวในที่สุด

สำหรับการสัมมนาครบ 1 ปี เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้ จะมีการปาถกฐาพิเศษ จาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ และมีผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาตอบรับร่วมเป็นผู้เสวนาหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

ที่มา:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364358740&grpid=03&catid&subcatid